Let’s Gig vill förändra branschen – våga visa priset! - Let's Gig bloggen

Let’s Gig vill förändra branschen – våga visa priset!

Bemanningsbranschen i Sverige har vuxit sedan 90-talet. Idag är det inte ovanligt för arbetsgivare att ta hjälp av bemannings- och rekryteringsföretag när de är i behov av tillfällig personal. Undersökningar har visat att de chefer som använder dessa tjänster huvudsakligen gör det av två skäl: för att spara tid och pengar. Trots detta är det få bemanningsföretag som väljer att skriva ut kostnaden av tjänsterna på sina hemsidor. Let’s Gig uppmanar nu fler inom branschen till att kommunicera ut sina priser.

Vårt samhälle växer och det tillkommer konstant nya innovativa, tekniska lösningar. I takt med detta skapas nya tjänster och villkor på den svenska arbetsmarknaden. Detta ställer krav på företagen att effektivisera sin verksamhet och flexibilitet. En instabil marknad, större aktsamhet gentemot sjukdomar och en rådande lågkonjunktur riskerar att orsaka ökad personalomsättning. Behovet av ökad kostnadskontroll, en strävan efter reducerade personalkostnader och stigande långtidsarbetslöshet har skapat goda förutsättningar för bemanningsföretagen. Idag finns det tusentals bemannings- och rekryteringsföretag i Sverige. Trots deras olikheter har majoriteten av dessa företag en sak gemensamt: brist på tydlig prissättning. Let’s Gig uppmanar nu sina kollegor inom branschen att ändra på detta.

Vi har valt att ha våra priser direkt på hemsidan. Arbetsgivare som snabbt behöver tillsätta personal har inte tid att fylla i formulär, invänta offerter och jämföra de olika företagens priser. Jag vill göra processen så enkel och effektiv för kunderna som möjligt, säger Martin Leván, VD för Let’s Gig.

Av Sveriges 50 största bemanningsföretag är det endast en av dessa som redan på hemsidan ger en hint om prissättning. Generellt är det alltså få inom branschen som meddelar om detta innan första kontakten. Let’s Gig har sedan start valt att vara öppna med sin prissättning, vilket de gör av hänsyn till kunderna och deras behov. Deras erfarenhet är att arbetsgivare uppskattar snabb och kvalitativ personaltillsättning som inte kräver opåkallat administrativt arbete.

Med tanke på mängden av bemannings- och rekryteringsföretag kan det vara svårt för arbetsgivare att hitta det alternativ som passar dem bäst. Genom att vara transparenta med villkoren av de tjänster som erbjuds kan företagen som erbjuder dessa göra jobbet enklare för dem.

Vårt främsta mål är att få ut så många som möjligt i arbetslivet. Vi behöver inte se de andra företagen inom branschen som konkurrenter, utan kan istället se dem som kollegor och allierade i kampen mot arbetslöshet. Desto fler arbetsgivare som får hjälp av ett bemanningsföretag, desto fler kandidater kan vi hjälpa. Det har endast varit till vår fördel och jag tror att det finns lite att förlora på att vara transparent redan i ett tidigt skede, menar Martin Leván.

Här kan du prova Let’s Gig’s kalkylator för att få se vad just din rekrytering eller bemanning skulle kosta!

Let’s Gig är ett innovativt bemannings- och rekryteringsföretag med målsättningen att göra det så enkelt, smidigt och billigt som möjligt att hitta nya medarbetare. Via vår app kan kandidater enkelt söka efter jobb som passar deras livspussel och vår unika algoritm sköter även matchning av förslag åt arbetsgivare. För mer information: www.letsgig.se