Nya LAS regler 1 oktober - Let's Gig bloggen

Nya LAS regler 1 oktober

Sveriges riksdag har beslutat om nya LAS regler och dessa regler börjar att gälla 1 oktober 2022. Det här behöver du veta.

Kollektivavtal eller inte

LAS reglerna gäller inte på alla arbetsplatser utan endast på de som inte har kollektivavtal. På arbetsplatser där kollektivavtal tillämpas så gäller oftast särskilda regler som ofta är mer förmånliga för arbetstagaren. Kortfattat kan man säga att man utgår från LAS reglerna på företag som inte är anslutna till ett kollektivavtal.

Tre anställda kan numera undantas

Tidigare så fick arbetsgivare undanta två anställda från regeln men i samband med nya LAS så får arbetsgivaren nu undanta tre anställda.

Mer förutsägbart

Arbetsmarknaden har förändrats mycket sedan LAS infördes och de nya reglerna syftar till anpassa till rådande läge. Man vill göra det enklare för arbetstagare att komma in på arbetsmarknaden och få en trygg anställning samtidigt som man minskar vissa risker för arbetsgivarna.

Inhyrd personal

När en arbetsgivare hyr in personal t.ex. via bemanningsföretag så behöver man vara medveten om att om en person varit placerad hos ett företag i samma driftsenhet i sammanlagt två år eller mer under en treårsperiod så måste den anställde erbjudas en tillsvidareanställning av företaget.

Läs mer om nya LAS reglerna här