1% personalomsättning kan kosta ditt företag dyrt - Let's Gig bloggen

1% personalomsättning kan kosta ditt företag dyrt

1991 uppskattade hotellkedjan Marriott Hotels & Resorts att de förlorar 5 till 15 miljoner dollar på marginalen för varje procent personalomsättning som sker. En undersökning från 2017 visade att mer än 11 av 100 lämnar sin arbetsplats till följd av vantrivsel. Det är därför extra viktigt att få personal i bemanningsföretag att vilja stanna och inte byta arbetsgivare efter en kort tid.

Det är allmänt känt att personal som mår bra arbetar bra. Trots detta är det svårt för många företag att använda kommunikation för att åstadkomma detta. Enligt forskning kring ledarskap kan man som chef använda sig av enkla kommunikativa verktyg som kan få personalen att trivas bättre på arbetsplatsen. Det betyder att chefer kan få konsulter att stanna på just deras företag vilket kan spara företaget pengar utan att det behöver kosta någonting alls. Om konsulten mår bra kommer de också trivas och vara mer engagerade. Det kan i sin tur öka företagets produktivitet.

Vilka är då de kommunikativa verktygen som kan få konsulten att må bra och stanna på arbetsplatsen? Det enklaste man kan göra är att komma ihåg vardagliga detaljer, till exempel genom att tilltala konsulten med deras namn och önska dem trevlig helg eller högtid. Ett ytterligare sätt för chefen att visa omtanke är att uppmana konsulterna till att prata med dem om de har några tankar eller frågor att lyfta. På så sätt är chefen medveten om konsulternas sinnesstämning och kan hjälpa till genom att till exempel lyssna aktivt en stund. Detta är någonting som Martin Leván, VD för bemanningsföretaget Let’s Gig, tycker är särskilt viktigt.

Vi lägger stor vikt på att verkligen försöka se kandidaten när vi matchar dem med de arbetsgivare vi har kontakt med. Vi vill alltid ta reda på vad kandidatens drivkraft är och hur de vill jobba. Det är en nyckel till att få dem att trivas på arbetsplatsen.

Martin Leván

Med detta perspektiv kan företag som Let’s Gig bättre förstå konsulters kompetens och behov och matcha detta med den arbetsplats som passar bäst. De flesta skulle nog hålla med om att rätt person på rätt plats sparar företag en hel del pengar.

Let’s Gig är ett innovativt bemannings- och rekryteringsföretag med målsättningen att göra det så enkelt, smidigt och billigt som möjligt att hitta nya medarbetare. Via vår app kan kandidater enkelt söka efter jobb som passar deras livspussel och vår unika algoritm sköter även matchning av förslag åt arbetsgivare. För mer information: www.letsgig.se